- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |