- ผวจ.เห็บชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|