- 1. ผวจ.เห็บชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 2. รายงานการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|