- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของจังหวัด |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |