- รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |