ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันนี้ ( 20 ต.ค.65 ) เวลา 14.30 น. พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 มอบหมายให้ พ.อ. รุ่งโรจน์ ใจน้ำ เสธ.มทบ.31/ เสธ.ศบภ.มทบ.31 นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และ ชป.กร. ประจำอำเภอ เมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 42 หลังคาเรือน ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์