ชาวยุติธรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์

           วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ภารกิจด้านสังคม ให้เกียรติลงพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชน ร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องราชทัณฑ์ ในกิจกรรม “ยุติธรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์” มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน (รวม 2,000) จากเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ณ วัดโคกหม้อในเขต ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส วัดโคกหม้อ การต้อนรับจากนายกอบต.ชุมแสง  ปลัดอำเภอชุมแสง
รองผู้กำกับ สภ.ชุมแสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ ภารกิจเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย  พร้อมนี้ สำนักงานยุติธรรมจ.นครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจการอำนวยความยุติธรรม แก่พี่น้องประชาชนด้วยแล้ว

         โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์