ผู้ว่าฯนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ (31 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานมอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพบปะพูดคุยกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ฯ ณ ชุมชนเกาะยม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในวันนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสถานที่จัดการมอบถุงยังชีพจำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้แก่ ตำบลบ้านมะเกลือ 250 ชุด ตำบลบางม่วง 300 ชุด ตำบลบึงเสนาท 600 ชุด ชุมชนเกาะยม 230 ชุด ชุมชนชอนตะวัน 120 ชุด รวม 1,500 ชุด ส่วนอำเภอชุมแสง 1,500 ชุด และอำเภอพยุหะคีรี 1,500 ชุด

การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 4,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์