"บรรยากาศการประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปี ๒๕๖๕"
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นายไชยา คลอวุฒินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ และประชาชนที่มาร่วมงาน ร่วมชม ร่วมให้กำลังใจ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปี ๒๕๖๕ "ลอยกระทงน่านนที วิถีเมืองชุมแสง" ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน หน้าศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง
--------------------------------
สำหรับการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๕ มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๐ หมายเลข ต่างคึกคักด้วยกองเชียร์และประชาชนที่สนใจ และอยากจะทราบว่าใครจะเป็นหนูน้อยนพมาศประจำปีนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการได้คัดเลือกจนถึงรอบ ๖ คนสุดท้าย ซึ่งผลการประกวดมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ หมายเลข ๑๒ เด็กหญิงกัญวรา บุสดี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๒๒ เด็กหญิงนฤมล มุสระเกตุ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๑๙ เด็กหญิงพัทธนันท์ เทียมกลิ่น
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๕ เด็กหญิงพิชชานันท์ แจ้งอิ่ม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๙ เด็กหญิงจารุพิชญา ยศสมบัติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๑๔ เด็กหญิงธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์
---------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๕ มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย เทศบาลเมืองชุมแสง