วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์