นักกีฬายกน้ำหนักสโมสรโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ทำการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก  ประจำปี 2565   “IWF World Championships BOGOTA 2022 “  ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม  2565  ณ กรุงโบโกตา  สาธารณรัฐโคลอมเบีย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นางสาวดวงอักษร ใจดี เข้าทำการแข่งขัน  รุ่นน้ำหนัก  +87  กิโลกรัม หญิง
  2. นายศรัท สุ่มประดิษฐ์ เข้าทำการแข่งขัน รุ่นน้ำหนัก   96 กิโลกรัม  ชาย

ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันครั้งนี้

โดย เทศบาลนครนครสวรรค์