กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกวดเรื่องเล่า ภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยถ่ายทอดผ่านงานเขียนได้ทุกรูปแบบ ทั้ง บทความ บทกลอน เพลงแหล่ หรือรูปแบบอื่นตามความถนัด ความยาว 3 – 5 หน้า กระดาษ A4 ลุ้นรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565

เพราะทุกที่...มีเรื่องเล่า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนคุณมาเล่าขาน ตำนานท้องถิ่น กับกิจกรรมประกวดเรื่องเล่า ภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยถ่ายทอดผ่านงานเขียนได้ทุกรูปแบบ ทั้ง บทความ บทกลอน เพลงแหล่ หรือรูปแบบอื่นตามความถนัด ความยาว 3 – 5 หน้า กระดาษ A4 ลุ้นรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://shorturl.asia/lw59s

สามารถส่งผลงานได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#TMFTelling #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่

Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund