มาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร กันค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกิจกรรม
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2565
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 พื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง ในสาขาอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ
     ร้านอาหาร ภัตตาคาร
     ร้านอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
     ร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck)
     ร้านค้าประเภทอาหารขนาดเล็ก (Kiosk)
     เข้าร่วม โครงการ ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2566 
ในกิจกรรม ดังนี้

 การฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน จัดช่วงเดือน ธ.ค 2565 ณ โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียง
รับจำนวน 20 ท่าน

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ดีพร้อมสู่ยุค Next Normal
หัวข้อ อาทิ การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร การตลาดยุค Next Normal การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชี และการบริหารต้นทุน เป็นต้น

 การให้คำแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จำนวน 3-4 วัน ดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย - มิ.ย. 2566

คัดเลือกจำนวน 5 กิจการ
 
กิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวธุรกิจให้ดีพร้อม ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐาน หรือผลิตภาพ

 ให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับผู้เชี่ยวชาญ ตัวต่อตัว พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ
**หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่สมัครกิจกรรมนี้ต้องมี ใบจดทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคล 

ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครทางออนไลน์ได้ที่ >>
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.จันทร์แรม แดงโสภาพ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฯ โทร. 089-0242298
Line ID : chanraem.d
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3