ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สระบ่อดินขาว อบต.พรหมนิมิต ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ครบรอบ 2 ปี ณ สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์