ปภ. กรมทางหลวง แก้ปัญหาจุดเสี่ยง สี่แยกเขาชนกัน อ.แม่วงก์ สีแยกหัวเขาแดง อ.ชุมตาบง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการลงพื้นที่ และประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยก ณ สี่แยกเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ และสี่แยกหัวเขาแดง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์