ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงฟันเทียม
รากฟันเทียม 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์